• An Khang Group
 • Quạt trần
 • Quạt trần phòng ngủ

 • Quạt trần không phát ra tiếng ồn

  Quạt không phát ra tiếng ồn lớn giúp giấc ngủ của bạn ngon hơn, không có cảm giác đau, váng đầu thì tỉnh dậy.
 • Quạt có chức năng hẹn giờ

  Chức năng hẹn giờ có sẵn trong trong nhưng mẫu quạt trần có điều khiển từ xa. Khi bản ngủ chế độ này sẽ tự động tắt quạt theo thời gian đã cài.
Xem thêm
Quạt trần KaiyoKukan YAMA-4054

Quạt trần KaiyoKukan YAMA-4054

9.860.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • Có điều khiển từ xa
 • 132 cm
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 • Đèn LED đổi 3 màu
 • DC
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 5%
 2. Chỉ còn9.370.000₫
Quạt trần KaiyoKukan Kukan 211

Quạt trần KaiyoKukan Kukan 211

12.000.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • 142 cm
 • Có điều khiển từ xa
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 • Đèn LED đổi 3 màu
 • DC
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 5%
 2. Chỉ còn11.400.000₫
Quạt trần KaiyoKukan KIKU 3310

Quạt trần KaiyoKukan KIKU 3310

9.500.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • 152 cm
 • Có điều khiển từ xa
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 • Đèn LED đổi 3 màu
 • DC
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 5%
 2. Chỉ còn9.020.000₫
Quạt trần KaiyoKukan SAITA-102

Quạt trần KaiyoKukan SAITA-102

8.390.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • Có điều khiển từ xa
 • 132 cm
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 • Đèn LED đổi 3 màu
 • DC
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 5%
 2. Chỉ còn7.970.000₫
Quạt trần KaiyoKukan OSA-234

Quạt trần KaiyoKukan OSA-234

9.590.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • Có điều khiển từ xa
 • 132 cm
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 • Đèn LED đổi 3 màu
 • DC
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 5%
 2. Chỉ còn9.110.000₫
Quạt trần KaiyoKukan OKA-181

Quạt trần KaiyoKukan OKA-181

7.790.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • Có điều khiển từ xa
 • 152 cm
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 • Đèn LED đổi 3 màu
 • DC
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 5%
 2. Chỉ còn7.400.000₫
Quạt trần KaiyoKukan NAGO-594

Quạt trần KaiyoKukan NAGO-594

8.500.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • Có điều khiển từ xa
 • 132 cm
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 • Đèn LED đổi 3 màu
 • DC
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 5%
 2. Chỉ còn8.070.000₫
Quạt trần KaiyoKukan MIYA-217

Quạt trần KaiyoKukan MIYA-217

9.360.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • Có điều khiển từ xa
 • 132 cm
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 • Đèn LED đổi 3 màu
 • DC
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 5%
 2. Chỉ còn8.890.000₫
Quạt trần KaiyoKukan CHIB-107

Quạt trần KaiyoKukan CHIB-107

12.590.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • Có điều khiển từ xa
 • 107 cm
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 • Đèn LED đổi 3 màu
 • DC
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 5%
 2. Chỉ còn11.960.000₫
QUẠT TRẦN AN KHANG 6007

QUẠT TRẦN AN KHANG 6007

4.900.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • Có điều khiển từ xa
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 300.000₫
 2. Chỉ còn4.600.000₫
QUẠT TRẦN AN KHANG 7063A

QUẠT TRẦN AN KHANG 7063A

6.400.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • Có điều khiển từ xa
 • 132 cm
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 • Đèn LED đổi 3 màu
 • DC
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 300.000₫
 2. Chỉ còn6.100.000₫
QUẠT TRẦN AN KHANG 6004

QUẠT TRẦN AN KHANG 6004

4.900.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • Có điều khiển từ xa
 • 112 cm
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 • Đèn LED đổi 3 màu
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 300.000₫
 2. Chỉ còn4.600.000₫
QUẠT TRẦN AN KHANG 9081

QUẠT TRẦN AN KHANG 9081

14.260.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • Có điều khiển từ xa
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 • 132 cm
 • Tính năng hẹn giờ
 • Đèn LED đổi 3 màu
 • DC
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 300.000₫
 2. Chỉ còn13.960.000₫
QUẠT TRẦN AN KHANG 6001

QUẠT TRẦN AN KHANG 6001

4.900.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • Có điều khiển từ xa
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 • Đèn LED đổi 3 màu
 • 112 cm
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 300.000₫
 2. Chỉ còn4.600.000₫
QUẠT TRẦN AN KHANG 9027

QUẠT TRẦN AN KHANG 9027

5.700.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • 112 cm
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 300.000₫
 2. Chỉ còn5.400.000₫
QUẠT TRẦN AN KHANG 9034A

QUẠT TRẦN AN KHANG 9034A

5.000.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • 80 cm
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 • DC
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 300.000₫
 2. Chỉ còn4.700.000₫
QUẠT TRẦN AN KHANG 9026

QUẠT TRẦN AN KHANG 9026

5.700.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • 112 cm
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 300.000₫
 2. Chỉ còn5.400.000₫
QUẠT TRẦN AN KHANG 7054

QUẠT TRẦN AN KHANG 7054

4.200.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • Có điều khiển từ xa
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 300.000₫
 2. Chỉ còn3.900.000₫
QUẠT TRẦN AN KHANG 7011

QUẠT TRẦN AN KHANG 7011

4.500.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • 132 cm
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 300.000₫
 2. Chỉ còn4.200.000₫
QUẠT TRẦN AN KHANG 004A

QUẠT TRẦN AN KHANG 004A

3.350.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • 132 cm
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 300.000₫
 2. Chỉ còn3.050.000₫
QUẠT TRẦN AN KHANG 1011

QUẠT TRẦN AN KHANG 1011

3.350.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • 152 cm
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 300.000₫
 2. Chỉ còn3.050.000₫
QUẠT TRẦN AN KHANG 1010A

QUẠT TRẦN AN KHANG 1010A

3.350.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • 132 cm
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 300.000₫
 2. Chỉ còn3.050.000₫
QUẠT TRẦN AN KHANG 1010

QUẠT TRẦN AN KHANG 1010

3.550.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • 132 cm
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 300.000₫
 2. Chỉ còn3.250.000₫
QUẠT TRẦN AN KHANG 1065

QUẠT TRẦN AN KHANG 1065

3.480.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • 152 cm
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 300.000₫
 2. Chỉ còn3.180.000₫
QUẠT TRẦN AN KHANG 1090

QUẠT TRẦN AN KHANG 1090

4.250.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • 132 cm
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 300.000₫
 2. Chỉ còn3.950.000₫
QUẠT TRẦN AN KHANG 1086

QUẠT TRẦN AN KHANG 1086

3.650.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • 132 cm
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 300.000₫
 2. Chỉ còn3.350.000₫
QUẠT TRẦN AN KHANG 1084

QUẠT TRẦN AN KHANG 1084

4.150.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • 132 cm
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 300.000₫
 2. Chỉ còn3.850.000₫
QUẠT TRẦN AN KHANG 1081

QUẠT TRẦN AN KHANG 1081

3.750.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • 152 cm
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 300.000₫
 2. Chỉ còn3.450.000₫
QUẠT TRẦN AN KHANG 1063

QUẠT TRẦN AN KHANG 1063

4.200.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • 152 cm
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 300.000₫
 2. Chỉ còn3.900.000₫
QUẠT TRẦN AN KHANG 1060A

QUẠT TRẦN AN KHANG 1060A

2.600.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • 107 cm
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 300.000₫
 2. Chỉ còn2.300.000₫
QUẠT TRẦN AN KHANG 1060

QUẠT TRẦN AN KHANG 1060

2.600.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • 107 cm
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 300.000₫
 2. Chỉ còn2.300.000₫
QUẠT TRẦN AN KHANG 1053

QUẠT TRẦN AN KHANG 1053

3.650.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • 132 cm
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 300.000₫
 2. Chỉ còn3.350.000₫
QUẠT TRẦN AN KHANG 1033

QUẠT TRẦN AN KHANG 1033

3.800.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • 152 cm
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 300.000₫
 2. Chỉ còn3.500.000₫
QUẠT TRẦN AN KHANG 1030

QUẠT TRẦN AN KHANG 1030

3.650.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • 152 cm
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 300.000₫
 2. Chỉ còn3.350.000₫
QUẠT TRẦN AN KHANG 1028

QUẠT TRẦN AN KHANG 1028

4.150.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • 142 cm
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 300.000₫
 2. Chỉ còn3.850.000₫
QUẠT TRẦN AN KHANG 1025

QUẠT TRẦN AN KHANG 1025

3.450.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • 132 cm
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 300.000₫
 2. Chỉ còn3.150.000₫
 • Lê Minh

  Trần nhà mình không có móc treo sẵn thì lắp quạt có an toàn không

  3 năm, 11 tháng, 14 ngày trước Trả lời
  • Admin Quản trị viên

   Chào anh Minh, không có móc treo sẵn thì vẫn lắp được quạt, và vẫn đảm bảo độ an toàn vì quạt được bắt vít thẳng lên trần bê tông, thông tin đến a.

   3 năm, 11 tháng, 14 ngày trước Trả lời
 • Duy

  Có được miễn phí vận chuyển không shop ?

  3 năm, 11 tháng, 14 ngày trước Trả lời
  • Admin Quản trị viên

   Chào a Duy, An Khang Group miễn phí vận chuyển và lắp đặt trong nội thành Hà Nội.Ở ngoại tỉnh thì quý khách chịu thêm phí vận chuyển của nhà xe ạ.

   3 năm, 11 tháng, 14 ngày trước Trả lời
 • Việt Anh

  Trần thạch cao có lắp được quạt không

  3 năm, 11 tháng, 16 ngày trước Trả lời
  • Admin Quản trị viên

   Chào a Việt, trần thạch cao có thể lắp quạt trần tốt ạ. Thợ lắp đặt sẽ đục 1 lỗ bằng miệng bát con và khoan thẳng lên trên nhà để bắt vít, vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối, không ảnh hưởng tới thạch cao và không gây mất vệ sinh đâu ạ.

   3 năm, 11 tháng, 16 ngày trước Trả lời
 • Liên

  Mình định mua quạt lắp cho phòng ngủ, nhưng nhà đang có em bé, tư vấn giúp mình nhé ?

  3 năm, 11 tháng, 16 ngày trước Trả lời
  • Admin Quản trị viên

   Chào chị Liên, phòng ngủ em bé lắp quạt trần là tốt nhất đó chị ạ.So với điều hòa và quạt bàn thì gió quạt trần tỏa đều giúp lưu thông không khí rất tốt cho trẻ nhỏ, không bị viêm họng. Chị nên chọn dòng quạt có 2 chế độ gió: vừa làm mát vào mùa hè và giữ ấm vào mùa đông, chị có thể tham khảo một số mẫu tại đây hoặc gọi tới số 0915.895.895 để được tư vấn kĩ hơn ạ.

   3 năm, 11 tháng, 16 ngày trước Trả lời
 • Quang

  Trần nhà mình cao khoảng 3m, có lắp được quạt không bạn ?

  3 năm, 10 tháng, 24 ngày trước Trả lời
  • Admin Quản trị viên

   Chào a Quang, trần nhà cao từ 2,4m trở nên có thể lắp quạt trần đẹp rồi ạ. Để biết thêm thông tin chi tiết mời a liên hệ số hotline 0915.895.895 , nhân viên kỹ thuật sẽ tư vấn cụ thể hơn cho a ạ.

   3 năm, 10 tháng, 24 ngày trước Trả lời
 • Link

  Nhà mình mới lắp quạt Moutain Air, bạn hướng dẫn mình cách bật chế độ quạt đảo chiều cho mùa đông nhé

  3 năm, 10 tháng, 24 ngày trước Trả lời
 • Thùy Linh

  Phòng bếp có nên lắp quạt trần không bạn ?

  3 năm, 10 tháng, 24 ngày trước Trả lời
  • Admin Quản trị viên

   Chào chị Huê, phòng bếp lắp quạt trần rất tốt ạ, chị vẫn có thể bật quạt khi đun nấu mà không lo bạt lửa bếp gas như dùng quạt cây hoặc quạt treo tường. Chị chỉ cần sử dụng 1 chiếc quạt trần cho cả căn phòng vì vùng làm mát rộng, tiết kiệm không gian hơn nữa rất là thẩm mỹ cho phòng bếp ạ.

   3 năm, 10 tháng, 24 ngày trước Trả lời
 • Trinh Quốc Đạt

  Chào shop,.,Cho mình hỏi mấy quạt có đèn chùm như mẫu 1081 lắp từ trần nhà thì chiều dài xuống đèn là bao nhiêu? vì trần nhà mình khá thấp. đi lại sợ vướng và chạm đầu.Xin cảm ơn

  3 năm, 7 tháng, 15 ngày trước Trả lời
  • Nguyễn Cương Quản trị viên

   Chào anh Đạt, Với mấu quạt 1081 có đèn chùm nếu sử dụng ti ngắn thì chiều cao từ cánh quạt đến trần nhà là 58cm, chiều cao trần để lắp đặt quạt an toàn là trên 3m. Nếu trần nhà anh dưới 3m, anh có thể tham khảo qua những mẫu quạt không có đèn chùm. Thông tin tới anh.

   3 năm, 7 tháng, 15 ngày trước Trả lời
 • Lê Gia Cường

  Tôi thấy cty có quạt trần trang trí nhập khẩu của Kaiyo thì được bảo hành bao lâu

  3 năm, 3 tháng, 11 ngày trước Trả lời
  • Vũ Xuân Trường Quản trị viên

   Chào anh, Dòng quạt Kaiyo được bảo hành 15 năm.

   3 năm, 3 tháng, 11 ngày trước Trả lời
 • Văn Tuấn

  Mình mua quạt ship đến nhà thanh toán được ko shop, mình ở Hoàng mai, HN

  3 năm, 3 tháng, 10 ngày trước Trả lời
  • Nguyễn Cương Quản trị viên

   Chào anh Tuấn. Anh có thế thanh toán sau khi lắp đặt xong hoặc anh có thể chuyển khoản trước đều được.

   3 năm, 3 tháng, 10 ngày trước Trả lời
 • Văn Tích

  Tôi muốn mua quạt 1025 có được miến phí lâp đặt và tặng bóng đèn ko shop

  3 năm, 3 tháng, 10 ngày trước Trả lời
  • Nguyễn Cương Quản trị viên

   Chào anh, Quạt trần An Khang 1025 sẽ được miễn phí lắm đặt và được tặng kèm bóng đèn LED. Anh có thể đặt hàng online trên web hoặc liên hệ số 0915.895.895 để đặt mua quạt và thời gian lắp đặt.

   3 năm, 3 tháng, 10 ngày trước Trả lời
 • Thuận

  Cái Móc chờ nhà tôi để hơi dài (15cm) thì có cần cắt bớt ko?

  3 năm, 2 tháng, 20 ngày trước Trả lời
  • Nguyễn Cương Quản trị viên

   Chào anh Thuận. Một số mẫu quạt Panasonic cần sử dụng móc, còn lại các dòng quạt Mountain Air, Wegarce, Kaiyo sẽ sử dụng giá treo đi kèm quạt không phụ thuộc trần nhà đã có móc hay không. Nên khi anh chọn dong quạt nào thì có thể sử dụng móc hoặc cắt bỏ.

   3 năm, 2 tháng, 20 ngày trước Trả lời
 • đỗ tiến dũng

  bạn ơi quạt nhà mình để 1 dây điện thui vậy có lắp dc quạt đèn không ak

  3 năm, 2 tháng, 19 ngày trước Trả lời
  • Nguyễn Cương Quản trị viên

   Chào anh Dũng. Để lắp được quạt trần đèn thì phải có 1 nguồn điện cấp riêng cho quạt. Nếu nhà anh đã có sẵn nguồn điện chờ rồi thì có thể lắp đặt quạt ngay. Trường hợp chưa có nguồn chờ thợ lắp đặt sẽ thỏa thuận với anh giải pháp đi dây nguồn tốt nhất.

   3 năm, 2 tháng, 19 ngày trước Trả lời
 • Quyen

  Nha minh trần thach cao chỉ để ti khong có moc treo có lắp dc k ạ?

  3 năm, 2 tháng, 5 ngày trước Trả lời
  • Nguyễn Cương Quản trị viên

   Chào anh/chị. Trần nhà thạch cao vẫn lắp được quạt trần, thợ lắp đặt chị cần khoét 1 lỗ nhỏ rồi bắt ti ren trực tiếp lên trần bê tông phía trên.

   3 năm, 2 tháng, 5 ngày trước Trả lời
 • Vương

  Phòng khách nhà mình 24mv lắp quát QR- 90308-4b có đủ mát không ban

  3 năm, 1 tháng, 6 ngày trước Trả lời
 • Vương

  Phòng khách nhà mình 24mv lắp quát QR- 90308-4b có đủ mát không ban

  3 năm, 1 tháng, 6 ngày trước Trả lời
  • Vũ Xuân Trường Quản trị viên

   Chào Anh, phòng khách của anh 24m lắp quạt 90308 - 4b chỉ thoáng phòng ạ. anh có thể xem các dòng quạt Mountain air sải cánh 1m4, 1,5m sẽ mát hơn ạ

   3 năm, 1 tháng, 6 ngày trước Trả lời
 • trần thị Loan

  Mình nghe nói điều khiển quạt này nhanh hỏng . Vậy có đc bảo hành 10 năm ko?

  3 năm, 1 tháng trước Trả lời
 • thanh xuan

  tôi muốn mua quạt cánh gỗ cửa hàng có k ạ

  2 năm, 11 tháng, 27 ngày trước Trả lời
 • Hoàng Gia Kỳ

  Chào AD . Diện tích không gian phòng khách tầng 1 và 2 nhà mình khá rộng... bạn có thể cho mình hỏi là Cánh quạt trần độ Rộng tối là bao nhiêu không?

  2 năm, 4 tháng, 9 ngày trước Trả lời
  • Vũ Xuân Trường Quản trị viên

   Chào anh Kỳ ! anh có thể thông tin cụ thể diện tích để An Khang Group tư vấn thêm ạ !

   2 năm, 4 tháng, 9 ngày trước Trả lời
Xem thêm comment ...