• An Khang Group
  • chính sách hoàn tiền

CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

Công ty An Khang sẽ không hoàn tiền trong bất kỳ trường hợp nào khi bên mua đã đặt cọc hoặc thanh toán tiền khi đã ký nhận mua sản phẩm.