• An Khang Group
 • Quạt trần

Quạt trần KaiyoKukan SAITA-102-WH

Quạt trần KaiyoKukan SAITA-102-WH

8.390.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • 132 cm
 • DC
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 5%
 2. Chỉ còn7.970.000₫
Quạt trần KaiyoKukan YAMA-4054

Quạt trần KaiyoKukan YAMA-4054

9.860.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • Có điều khiển từ xa
 • 132 cm
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 • Đèn LED đổi 3 màu
 • DC
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 5%
 2. Chỉ còn9.370.000₫
Quạt trần KaiyoKukan TOYA-214 ORB

Quạt trần KaiyoKukan TOYA-214 ORB

11.890.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • Có điều khiển từ xa
 • 112 cm
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 • DC
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 5%
 2. Chỉ còn11.300.000₫
Quạt trần KaiyoKukan TOYA-214 WHITE

Quạt trần KaiyoKukan TOYA-214 WHITE

11.890.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • Có điều khiển từ xa
 • 112 cm
 • DC
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 5%
 2. Chỉ còn11.300.000₫
Quạt trần KaiyoKukan IWA 218

Quạt trần KaiyoKukan IWA 218

14.800.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • 142 cm
 • DC
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 5%
 2. Chỉ còn14.060.000₫
Quạt trần KaiyoKukan TOKY-5025

Quạt trần KaiyoKukan TOKY-5025

8.500.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • DC
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 5%
 2. Chỉ còn8.070.000₫
Quạt trần KaiyoKukan KYO 021

Quạt trần KaiyoKukan KYO 021

6.680.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • Có điều khiển từ xa
 • 132 cm
 • DC
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 5%
 2. Chỉ còn6.350.000₫
Quạt trần KaiyoKukan YOKO 020

Quạt trần KaiyoKukan YOKO 020

13.880.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • Có điều khiển từ xa
 • 152 cm
 • DC
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 5%
 2. Chỉ còn13.190.000₫
Quạt trần KaiyoKukan Kukan 211

Quạt trần KaiyoKukan Kukan 211

12.000.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • 142 cm
 • Có điều khiển từ xa
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 • Đèn LED đổi 3 màu
 • DC
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 5%
 2. Chỉ còn11.400.000₫
Quạt trần KaiyoKukan KIKU 3310

Quạt trần KaiyoKukan KIKU 3310

9.500.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • 152 cm
 • Có điều khiển từ xa
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 • Đèn LED đổi 3 màu
 • DC
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 5%
 2. Chỉ còn9.020.000₫
Quạt trần KaiyoKukan SAITA-102

Quạt trần KaiyoKukan SAITA-102

8.390.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • Có điều khiển từ xa
 • 132 cm
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 • Đèn LED đổi 3 màu
 • DC
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 5%
 2. Chỉ còn7.970.000₫
Quạt trần KaiyoKukan OSA-234

Quạt trần KaiyoKukan OSA-234

9.590.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • Có điều khiển từ xa
 • 132 cm
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 • Đèn LED đổi 3 màu
 • DC
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 5%
 2. Chỉ còn9.110.000₫
Quạt trần KaiyoKukan OKA-181

Quạt trần KaiyoKukan OKA-181

7.790.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • Có điều khiển từ xa
 • 152 cm
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 • Đèn LED đổi 3 màu
 • DC
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 5%
 2. Chỉ còn7.400.000₫
Quạt trần KaiyoKukan NAGO-594

Quạt trần KaiyoKukan NAGO-594

8.500.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • Có điều khiển từ xa
 • 132 cm
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 • Đèn LED đổi 3 màu
 • DC
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 5%
 2. Chỉ còn8.070.000₫
Quạt trần KaiyoKukan MIYA-217

Quạt trần KaiyoKukan MIYA-217

9.360.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • Có điều khiển từ xa
 • 132 cm
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 • Đèn LED đổi 3 màu
 • DC
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 5%
 2. Chỉ còn8.890.000₫
Quạt trần KaiyoKukan HIRO-219

Quạt trần KaiyoKukan HIRO-219

8.430.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • Có điều khiển từ xa
 • 142 cm
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 • Đèn LED đổi 3 màu
 • DC
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 5%
 2. Chỉ còn8.010.000₫
Quạt trần KaiyoKukan CHIB-107

Quạt trần KaiyoKukan CHIB-107

12.590.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • Có điều khiển từ xa
 • 107 cm
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 • Đèn LED đổi 3 màu
 • DC
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 5%
 2. Chỉ còn11.960.000₫
QUẠT TRẦN AN KHANG 7062B

QUẠT TRẦN AN KHANG 7062B

5.850.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • DC
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 300.000₫
 2. Chỉ còn5.550.000₫
QUẠT TRẦN AN KHANG 6007

QUẠT TRẦN AN KHANG 6007

4.900.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • Có điều khiển từ xa
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 300.000₫
 2. Chỉ còn4.600.000₫
QUẠT TRẦN AN KHANG 9033

QUẠT TRẦN AN KHANG 9033

16.000.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • 112 cm
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 300.000₫
 2. Chỉ còn15.700.000₫
QUẠT TRẦN AN KHANG 9043

QUẠT TRẦN AN KHANG 9043

10.650.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 300.000₫
 2. Chỉ còn10.350.000₫
QUẠT TRẦN AN KHANG 6010

QUẠT TRẦN AN KHANG 6010

5.500.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • 112 cm
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 300.000₫
 2. Chỉ còn5.200.000₫
QUẠT TRẦN AN KHANG 9082

QUẠT TRẦN AN KHANG 9082

14.840.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 1 năm
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 300.000₫
 2. Chỉ còn14.540.000₫
QUẠT TRẦN AN KHANG 7073

QUẠT TRẦN AN KHANG 7073

6.350.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 1 năm
 • DC
 • Tính năng đảo chiều
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 300.000₫
 2. Chỉ còn6.050.000₫
QUẠT TRẦN AN KHANG 7067

QUẠT TRẦN AN KHANG 7067

7.800.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • 150 cm
 • Gió tự nhiên
 • DC
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 300.000₫
 2. Chỉ còn7.500.000₫
QUẠT TRẦN AN KHANG 7062

QUẠT TRẦN AN KHANG 7062

5.850.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • 132 cm
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 • Đèn LED đổi 3 màu
 • DC
 • Có điều khiển từ xa
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 300.000₫
 2. Chỉ còn5.550.000₫
QUẠT TRẦN AN KHANG 7063A

QUẠT TRẦN AN KHANG 7063A

6.400.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • Có điều khiển từ xa
 • 132 cm
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 • Đèn LED đổi 3 màu
 • DC
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 300.000₫
 2. Chỉ còn6.100.000₫
QUẠT TRẦN AN KHANG 6004

QUẠT TRẦN AN KHANG 6004

4.900.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • Có điều khiển từ xa
 • 112 cm
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 • Đèn LED đổi 3 màu
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 300.000₫
 2. Chỉ còn4.600.000₫
QUẠT TRẦN AN KHANG 6028

QUẠT TRẦN AN KHANG 6028

5.900.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • Có điều khiển từ xa
 • DC
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 300.000₫
 2. Chỉ còn5.600.000₫
QUẠT TRẦN AN KHANG 6029

QUẠT TRẦN AN KHANG 6029

6.550.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • DC
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 300.000₫
 2. Chỉ còn6.250.000₫
QUẠT TRẦN AN KHANG 9081

QUẠT TRẦN AN KHANG 9081

14.260.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • Có điều khiển từ xa
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 • 132 cm
 • Tính năng hẹn giờ
 • Đèn LED đổi 3 màu
 • DC
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 300.000₫
 2. Chỉ còn13.960.000₫
QUẠT TRẦN AN KHANG 9085

QUẠT TRẦN AN KHANG 9085

14.860.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • Có điều khiển từ xa
 • 132 cm
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 • Đèn LED đổi 3 màu
 • DC
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 300.000₫
 2. Chỉ còn14.560.000₫
QUẠT TRẦN AN KHANG 9069

QUẠT TRẦN AN KHANG 9069

10.650.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • Có điều khiển từ xa
 • 112 cm
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 • Đèn LED đổi 3 màu
 • DC
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 300.000₫
 2. Chỉ còn10.350.000₫
QUẠT TRẦN AN KHANG 6026

QUẠT TRẦN AN KHANG 6026

6.700.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • Có điều khiển từ xa
 • 112 cm
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 • Đèn LED đổi 3 màu
 • DC
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 300.000₫
 2. Chỉ còn6.400.000₫
QUẠT TRẦN AN KHANG 6001

QUẠT TRẦN AN KHANG 6001

4.900.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • Có điều khiển từ xa
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 • Đèn LED đổi 3 màu
 • 112 cm
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 300.000₫
 2. Chỉ còn4.600.000₫
QUẠT TRẦN AN KHANG 3018

QUẠT TRẦN AN KHANG 3018

5.650.000₫
 • Miễn phí lắp đặt
 • Bảo hành 10 năm
 • Tính năng đảo chiều
 • Gió tự nhiên
 • Tính năng hẹn giờ
 1. Trợ giá CovidGiảm Sốc 300.000₫
 2. Chỉ còn5.350.000₫
 • Đường kính cánh
 • 80 cm
 • Đường kính cánh
 • 132 cm
 • Cần lắp hơn 1 chiếc quạt.

Bạn cần thêm thông tin gì để chọn mua

quạt trần đèn

,

quạt trần trang trí

? xin hãy để lại câu hỏi, để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn !

 

 • Quạt trần cho phòng 10m2 :

  với căn phòng có diện tích nhỏ, khi mua quạt trần, bạn cần lưu ý đến đường kính cánh của quạt trần.Với phòng 10m2, bạn có thể chọn quạt đường kính cánh dưới 120cm, bạn có thể tham khảo quạt trần đường kính 80cm, 107cm , 112cm.
 • Quạt trần cho trần nhà thấp :

  độ cao tối thiểu từ quạt trần tới sàn là 2,3m. Với trần nhà thấp, bạn sẽ lưu ý đến độ cao của quạt và nên lựa chọn lắp với ty ngắn là 15cm. Và sẽ cân nhắc việc có sử dụng thêm đèn chùm hay không.
 • Quạt trần tiết kiệm điện

  hay không ? sẽ phụ thuộc vào động cơ của quạt. Bạn có thể chọn dòng quạt với động cơ DC sẽ tiết kiệm điện hơn. Dòng động cơ này tiết kiệm hơn 70%, bền hơn 50%, nhẹ hơn 30% so với động cơ AC, nên có chi phí cao hơn động cơ AC.Tuy nhiên, vẫn ít hơn nhiều so với số tiền điện tiết kiệm được khi sử dụng quạt trong 10-15 năm.
 • Lắp quạt trần cho trần nhà không có móc treo

  vấn đề này hoàn toàn không đáng lo, vì thợ lắp đặt sẽ khoan trực tiếp nhiều vít lên trần, vẫn đảm bảo độ chắc chắn cao.Tuy nhiên, bạn cũng lên chọn những đơn vị có thợ lắp đặt chuyên nghiệp để tránh những phiền phức không đáng có, bạn có thể tham khảo tiêu chuẩn thợ lắp đặt quạt trần tại AnKhangGroup.

 

 • Lê Minh

  Trần nhà mình không có móc treo sẵn thì lắp quạt có an toàn không

  3 năm, 11 tháng, 14 ngày trước Trả lời
  • Admin Quản trị viên

   Chào anh Minh, không có móc treo sẵn thì vẫn lắp được quạt, và vẫn đảm bảo độ an toàn vì quạt được bắt vít thẳng lên trần bê tông, thông tin đến a.

   3 năm, 11 tháng, 14 ngày trước Trả lời
 • Duy

  Có được miễn phí vận chuyển không shop ?

  3 năm, 11 tháng, 14 ngày trước Trả lời
  • Admin Quản trị viên

   Chào a Duy, An Khang Group miễn phí vận chuyển và lắp đặt trong nội thành Hà Nội.Ở ngoại tỉnh thì quý khách chịu thêm phí vận chuyển của nhà xe ạ.

   3 năm, 11 tháng, 14 ngày trước Trả lời
 • Việt Anh

  Trần thạch cao có lắp được quạt không

  3 năm, 11 tháng, 16 ngày trước Trả lời
  • Admin Quản trị viên

   Chào a Việt, trần thạch cao có thể lắp quạt trần tốt ạ. Thợ lắp đặt sẽ đục 1 lỗ bằng miệng bát con và khoan thẳng lên trên nhà để bắt vít, vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối, không ảnh hưởng tới thạch cao và không gây mất vệ sinh đâu ạ.

   3 năm, 11 tháng, 16 ngày trước Trả lời
 • Liên

  Mình định mua quạt lắp cho phòng ngủ, nhưng nhà đang có em bé, tư vấn giúp mình nhé ?

  3 năm, 11 tháng, 16 ngày trước Trả lời
  • Admin Quản trị viên

   Chào chị Liên, phòng ngủ em bé lắp quạt trần là tốt nhất đó chị ạ.So với điều hòa và quạt bàn thì gió quạt trần tỏa đều giúp lưu thông không khí rất tốt cho trẻ nhỏ, không bị viêm họng. Chị nên chọn dòng quạt có 2 chế độ gió: vừa làm mát vào mùa hè và giữ ấm vào mùa đông, chị có thể tham khảo một số mẫu tại đây hoặc gọi tới số 0915.895.895 để được tư vấn kĩ hơn ạ.

   3 năm, 11 tháng, 16 ngày trước Trả lời
 • Quang

  Trần nhà mình cao khoảng 3m, có lắp được quạt không bạn ?

  3 năm, 10 tháng, 24 ngày trước Trả lời
  • Admin Quản trị viên

   Chào a Quang, trần nhà cao từ 2,4m trở nên có thể lắp quạt trần đẹp rồi ạ. Để biết thêm thông tin chi tiết mời a liên hệ số hotline 0915.895.895 , nhân viên kỹ thuật sẽ tư vấn cụ thể hơn cho a ạ.

   3 năm, 10 tháng, 24 ngày trước Trả lời
 • Link

  Nhà mình mới lắp quạt Moutain Air, bạn hướng dẫn mình cách bật chế độ quạt đảo chiều cho mùa đông nhé

  3 năm, 10 tháng, 24 ngày trước Trả lời
 • Thùy Linh

  Phòng bếp có nên lắp quạt trần không bạn ?

  3 năm, 10 tháng, 24 ngày trước Trả lời
  • Admin Quản trị viên

   Chào chị Huê, phòng bếp lắp quạt trần rất tốt ạ, chị vẫn có thể bật quạt khi đun nấu mà không lo bạt lửa bếp gas như dùng quạt cây hoặc quạt treo tường. Chị chỉ cần sử dụng 1 chiếc quạt trần cho cả căn phòng vì vùng làm mát rộng, tiết kiệm không gian hơn nữa rất là thẩm mỹ cho phòng bếp ạ.

   3 năm, 10 tháng, 24 ngày trước Trả lời
 • Trinh Quốc Đạt

  Chào shop,.,Cho mình hỏi mấy quạt có đèn chùm như mẫu 1081 lắp từ trần nhà thì chiều dài xuống đèn là bao nhiêu? vì trần nhà mình khá thấp. đi lại sợ vướng và chạm đầu.Xin cảm ơn

  3 năm, 7 tháng, 15 ngày trước Trả lời
  • Nguyễn Cương Quản trị viên

   Chào anh Đạt, Với mấu quạt 1081 có đèn chùm nếu sử dụng ti ngắn thì chiều cao từ cánh quạt đến trần nhà là 58cm, chiều cao trần để lắp đặt quạt an toàn là trên 3m. Nếu trần nhà anh dưới 3m, anh có thể tham khảo qua những mẫu quạt không có đèn chùm. Thông tin tới anh.

   3 năm, 7 tháng, 15 ngày trước Trả lời
 • Lê Gia Cường

  Tôi thấy cty có quạt trần trang trí nhập khẩu của Kaiyo thì được bảo hành bao lâu

  3 năm, 3 tháng, 11 ngày trước Trả lời
  • Vũ Xuân Trường Quản trị viên

   Chào anh, Dòng quạt Kaiyo được bảo hành 15 năm.

   3 năm, 3 tháng, 11 ngày trước Trả lời
 • Văn Tuấn

  Mình mua quạt ship đến nhà thanh toán được ko shop, mình ở Hoàng mai, HN

  3 năm, 3 tháng, 10 ngày trước Trả lời
  • Nguyễn Cương Quản trị viên

   Chào anh Tuấn. Anh có thế thanh toán sau khi lắp đặt xong hoặc anh có thể chuyển khoản trước đều được.

   3 năm, 3 tháng, 10 ngày trước Trả lời
 • Văn Tích

  Tôi muốn mua quạt 1025 có được miến phí lâp đặt và tặng bóng đèn ko shop

  3 năm, 3 tháng, 10 ngày trước Trả lời
  • Nguyễn Cương Quản trị viên

   Chào anh, Quạt trần An Khang 1025 sẽ được miễn phí lắm đặt và được tặng kèm bóng đèn LED. Anh có thể đặt hàng online trên web hoặc liên hệ số 0915.895.895 để đặt mua quạt và thời gian lắp đặt.

   3 năm, 3 tháng, 10 ngày trước Trả lời
 • Thuận

  Cái Móc chờ nhà tôi để hơi dài (15cm) thì có cần cắt bớt ko?

  3 năm, 2 tháng, 20 ngày trước Trả lời
  • Nguyễn Cương Quản trị viên

   Chào anh Thuận. Một số mẫu quạt Panasonic cần sử dụng móc, còn lại các dòng quạt Mountain Air, Wegarce, Kaiyo sẽ sử dụng giá treo đi kèm quạt không phụ thuộc trần nhà đã có móc hay không. Nên khi anh chọn dong quạt nào thì có thể sử dụng móc hoặc cắt bỏ.

   3 năm, 2 tháng, 20 ngày trước Trả lời
 • đỗ tiến dũng

  bạn ơi quạt nhà mình để 1 dây điện thui vậy có lắp dc quạt đèn không ak

  3 năm, 2 tháng, 19 ngày trước Trả lời
  • Nguyễn Cương Quản trị viên

   Chào anh Dũng. Để lắp được quạt trần đèn thì phải có 1 nguồn điện cấp riêng cho quạt. Nếu nhà anh đã có sẵn nguồn điện chờ rồi thì có thể lắp đặt quạt ngay. Trường hợp chưa có nguồn chờ thợ lắp đặt sẽ thỏa thuận với anh giải pháp đi dây nguồn tốt nhất.

   3 năm, 2 tháng, 19 ngày trước Trả lời
 • Quyen

  Nha minh trần thach cao chỉ để ti khong có moc treo có lắp dc k ạ?

  3 năm, 2 tháng, 6 ngày trước Trả lời
  • Nguyễn Cương Quản trị viên

   Chào anh/chị. Trần nhà thạch cao vẫn lắp được quạt trần, thợ lắp đặt chị cần khoét 1 lỗ nhỏ rồi bắt ti ren trực tiếp lên trần bê tông phía trên.

   3 năm, 2 tháng, 6 ngày trước Trả lời
 • Vương

  Phòng khách nhà mình 24mv lắp quát QR- 90308-4b có đủ mát không ban

  3 năm, 1 tháng, 6 ngày trước Trả lời
 • Vương

  Phòng khách nhà mình 24mv lắp quát QR- 90308-4b có đủ mát không ban

  3 năm, 1 tháng, 6 ngày trước Trả lời
  • Vũ Xuân Trường Quản trị viên

   Chào Anh, phòng khách của anh 24m lắp quạt 90308 - 4b chỉ thoáng phòng ạ. anh có thể xem các dòng quạt Mountain air sải cánh 1m4, 1,5m sẽ mát hơn ạ

   3 năm, 1 tháng, 6 ngày trước Trả lời
 • trần thị Loan

  Mình nghe nói điều khiển quạt này nhanh hỏng . Vậy có đc bảo hành 10 năm ko?

  3 năm, 1 tháng trước Trả lời
 • thanh xuan

  tôi muốn mua quạt cánh gỗ cửa hàng có k ạ

  2 năm, 11 tháng, 27 ngày trước Trả lời
 • Hoàng Gia Kỳ

  Chào AD . Diện tích không gian phòng khách tầng 1 và 2 nhà mình khá rộng... bạn có thể cho mình hỏi là Cánh quạt trần độ Rộng tối là bao nhiêu không?

  2 năm, 4 tháng, 9 ngày trước Trả lời
  • Vũ Xuân Trường Quản trị viên

   Chào anh Kỳ ! anh có thể thông tin cụ thể diện tích để An Khang Group tư vấn thêm ạ !

   2 năm, 4 tháng, 9 ngày trước Trả lời
Xem thêm comment ...